100 År

Johanneskyrkans Församling har fyllt 100 år!

Den 4 juni 1904 bildades den församling som kom att kallas Åtvidabergs Missionsförsamling och som är grunden till nuvarande Johanneskyrkans Församling i Åtvidaberg.
Med anledning av hundraårsjubileet har vi utarbetat en minnesskrift som beskriver hur väckelsen kom till Åtvidaberg samt missionsförsamlingens utveckling under dessa hundra år.

Bilder och berättelser från verksamheten under olika tidsperioder.
60 sidor. Sv/v.

Hundraar

Beställ gärna Ditt ex. av skriften genom att sätta in 30 kr + 22 kr för porto till bankgiro 5426-4643 Johanneskyrkans Församling.
Ange ”Hundraårs-skrift” samt namn och adress på talongen.