Johanneskyrkan

Johanneskyrkan

Johanneskyrkan är en ekumenisk (allmänkyrklig) församling knuten till Equmeniakyrkan.